Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

ATEX
ATEX

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ATEX 94/9/EC ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΄΄ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ΄΄
ATEX 94/9/EC

Η ατμόσφαιρα στην οποία μπορεί να προκληθεί έκρηξη, λόγω ανεξέλεγκτης καύσης, ορίζεται ως Εκρηκτική Ατμόσφαιρα (ATmosphere EXplosible, γαλλικά) και αποτελείται από αέρα και καύσιμο υλικό όπως αέριο, ατμοί και σκόνη.

Η Οδηγία ATEX 94/9/EC ορίζει προδιαγραφές για τα μηχανήματα/εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Οι κατασκευαστές οφείλουν να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές και να κατηγοριοποιήσουν τα προϊόντα ανάλογα με τη ασφάλεια που μπορούν να προσφέρουν. Αποτελείται από μια σειρά ευρωπαϊκών προτύπων ‘’ Νέας προσέγγισης ’’ (CE marking) των οποίων ο αντικειμενικός σκοπός είναι να επιτευχθεί η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Περιλαμβάνει όλες τις Απαραίτητες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας (EHSR’s) τις οποίες πρέπει να πληροί ένα προϊόν , το οποίο έχει σχεδιαστεί και συμμορφωθεί με τα σχετικά Εναρμονισμένα Πρότυπα.

Ο κατασκευαστής ,ή οποιοσδήποτε τρίτος τοποθετεί ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι υπεύθυνος για:

  • Να ορίσει τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στο προϊόν.
  • Να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι Απαραίτητες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας (EHSR’s)
  • Να εφαρμόζονται οι απαραίτητες Εκτιμώμενες Διαδικασίες Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Κατηγορία του εξοπλισμού(ή του συστήματος ασφαλείας)
  • Να συνοδεύει το προϊόν με το όνομα , την διεύθυνση και τη Σήμανση CE
  • Να εκδίδει μια EC Δήλωση Συμμόρφωσης και να στέλνει ένα αντίγραφο αυτής συνοδευτικό με το προϊόν .

Η Οδηγία ATEX 94/9/EC καλύπτει με προδιαγραφές κατασκευής τα εξής:

  • Εξοπλισμό μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής, υδραυλικής και πνευματικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών και ηλεκτροκινητήρων.
  • Εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας που εκτίθενται σε εκρηκτικά αέρια ή σκόνη
  • Μηχανήματα ασφάλειας, ελέγχου και ρύθμισης που εγγυώνται ασφαλή λειτουργία της παραγωγής και του εξοπλισμού ασφάλειας

Οι κατασκευαστές των παραπάνω μηχανημάτων οφείλουν να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν από 1 Ιουλίου 2003.

Σήμανση CE
Σήμανση CE

 Σήμανση ασφάλειας CE

H σήμανση CE αποδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σήμα CE πάνω σε ένα προϊόν αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνηση του στην Ευρωπαϊκή αγορά και εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Από το 1985, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους, βεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές εφόσον χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με την Ελληνική Νομοθεσία τα προϊόντα τα οποία υποχρεούνται να πιστοποιηθούν πριν αυτά διατεθούν στην αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι:
I. Οδηγίες νέας προσέγγισης
1. Εξοπλισµός χαµηλής τάσεως (73/23/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
2. Απλά δοχεία πιέσεως (87/404/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 90/488/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ)
3. Παιχνίδια (88/378/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
4. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (89/336/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ)
5. Μηχανές (98/37/ΕΚ, τροποποίηση 98/79/ΕΚ)
6. Μέσα ατοµικής προστασίας (89/686/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 93/68/ΕΟΚ, 93/95/ΕΟΚ και 96/58/ΕΚ)
7. Μη αυτόµατα όργανα ζύγισης (90/384/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
8. Ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα (90/385/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 93/42/ΕΟΚ & 93/68/ΕΟΚ)
9. Συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
10. Καυστήρες θερµού ύδατος (92/42/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
11. Εκρηκτικές ύλες εµπορικής χρήσεως (93/15/ΕΟΚ)
12. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (93/42/ΕΟΚ, τροποποίηση 98/79/ΕΚ)
13. Πιθανώς εκρηκτικές ατµόσφαιρες (94/9/ΕΚ)
14. Σκάφη αναψυχής (94/25/ΕΚ)
15. Ανελκυστήρες (95/16/ΕΚ)
16. Συσκευές ψύξεως (96/57/ΕΚ)
17. Εξοπλισµός πίεσης (97/23/ΕΚ)
18. Τερµατικός εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών (98/13/ΕΚ)
19. Ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα διάγνωσης in vitro (98/79/ΕΚ)
20. Τερµατικός εξοπλισµός ασυρµάτου επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών (99/5/ΕΚ)
21. Προϊόντα δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)

Ο Τεχνικός Φάκελος για την σήμανση CE παραμένει στο αρχείο του κατασκευαστή και επιδεικνύεται όποτε αυτό είναι απαραίτητο.