Κλάδοι ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS αφορούν το σύνολο του κατασκευαστικού τομέα, κυρίως τους κατασκευαστές βυτίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.Downloads

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο κλάδος των πρατηρίων αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της EMHKAM PUMPS. Συγκεκριμένα τα βυτία διανομής πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιούν πτερυγιοφόρες και γραναζωτές αντλίες, καθώς και αντλητικά συγκροτήματα για την πλήρωσή τους.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Η βιομηχανία εξόρυξης και διύλισης καυσίμων καθώς και τα παράγωγα τους αποτελούν βασικό τομέα προς εξυπηρέτηση από τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS.

BIODIESEL
BIODIESEL

Τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS και κυρίως οι γραναζωτές αντλίες αφορούν άμεσα τον κλάδο της παραγωγής βιοκαυσίμων

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Όλα τα αποθηκευμένα προϊόντα απαιτούν για την μεταφορά τους γρήγορες, αξιόπιστες και πιστοποιημένες αντλίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αδιάκοπη και ασφαλής λειτουργιά τους.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο κλάδος των μεταφορών αφορά άμεσα τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS. Τα βυτία που μεταφέρουν καύσιμα, βιοκαύσιμα, λιπαντικά, πίσσα, λύματα, χημικά, προϊόντα φαγητού κ.τ.λ. χρησιμοποιούν όλα τα προϊόντα της εταιρίας.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Οι εταιρίες που κατασκευάζουν βιολογικούς καθαρισμούς, οι απολυμαντικές και οι εταιρίες εκκένωσης βόθρων λειτουργούν με τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

Τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS χρησιμοποιούνται ευρέως στον ναυτιλιακό τομέα είτε πρόκειται για ναυπηγεία, είτε για μεταγωγικά και εμπορικά πλοία.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Η ευρεία εφαρμογή των προϊόντων της EMHKAM PUMPS αποδεικνύεται από τους κλάδους των χημικών βιομηχανιών, των βιομηχανιών παραγωγής χρωμάτων, των σαπωνοποιιών, των χαρτοβιομηχανιών κτλ, των οποίων η εταιρία είναι διαχρονικός συνεργάτης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Ο κλάδος της βιομηχανίας φαγητού, όπως οι ελαιουργίες, οι αρτοβιομηχανίες, οι σαλατοβιομηχανίες και πολλές άλλες εφαρμόζουν άριστα τα προϊόντα της EMHKAM PUMPS στη διαδικασία παραγωγής τους.