ΝΕΑ

17-03-2010 Συμφωνία EMHKAM PUMPS - ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Η EMHKAM PUMPS ανακοινώνει την συμφωνία συνεργασίας με την ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, για την προμήθεια αντιεκρηκτικών αντλητικών συγκροτημάτων πιστοποιημένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/9/EC. Τα αντλητικά συγκροτήματα ΑΤΕΧ θα χρησιμοποιηθούν για την μετάγγιση πετρελαίου θέρμανσης από τις δεξαμενές των πρατηρίων στα βυτία διανομής της εταιρείας.