ΝΕΑ

12-05-2010 Νεο προϊόν- Αντλητικό συγκρότημα κλειστού τύπου

Η EMHKAM PUMPS κατασκευάζει ένα νέο αντλητικό συγκρότημα κλειστού τύπου προοριζόμενο για λειτουργία σε πρατήρια, βιομηχανίες και μαρίνες σκαφών.