Αντλητικά Συγκροτήματα ATEX Κλειστού Τύπου

Αντλητικά Συγκροτήματα ATEX Κλειστού Τύπου

Για άντληση επικίνδυνων υγρών.
Οι πτερυγιοφόρες και γραναζωτές αντλίες τοποθετούνται σε κλειστό ανοιγόμενο κυτίο, ώστε  να προστατεύεται από τα καιρικά φαινόμενα. Τα αντλητικά κλειστού τύπου είναι πλήρως αντιεκρηκτικά πιστοποιημένα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/9/EC 
Συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και διαθέτουν πιστοποίηση ΑΤΕΧ CE. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που γίνονται σε επικίνδυνες για έκρηξη ατμόσφαιρες όπως μαρίνες, πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτίων, βιομηχανίες κτλ.

Αντλητικά Συγκροτήματα ATEX Κλειστού Τύπου

product picture

PSxxxxDS


Αντιεκρηκτικότητα 

  II 2 GD c T4 125 oC

Περιγραφή

Τα αντλητικά συγκροτήματα κλειστού τύπου, κατασκευ-
άζονται απο ισχυρό σκελετό , ο οποίος καλύπτεται απο
λαμαρίνα αντοχής, έτσι ώστε να προστατεύεται απο τα καιρικά φαινόμενα και απο ενδεχόμενη κακή λειτουργία
όταν ο εξειδικευμένος χειριστής δέν είναι παρών.


 Αντλία  2''  2.5''  3''
 lpm  380  600  1000
 Rpm  600  600  600
 Hp  3  5.5  10
 oC  125  125  125

Options

Brochure Με ανέμη για περιτύλιξη μάνικας

Brochure Με λεκανη απορροής

Brochure Μετρητής

Brochure Με inox ή μεταλλικό κάλυμμα.

TOPTOP