Βάνα Εσωτερική 4

Βάνα Εσωτερική 4

Για βυτία μεταφοράς πίσσας και μαζούτ

Η εσωτερική βάνα είναι ένα συναρμολόγημα το οποίο τοποθετείται σε βυτία μεταφοράς πίσσας και μαζούτ έτσι ώστε ο χειριστής να προκαλεί μηχανικά την εκκένωση του βυτίου.
Συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και διαθέτει πιστοποίηση ADR.

Βάνα Εσωτερική 4''

product picture

BV4S-BV4M


Περιγραφή

Η βάνα TYPE B100 (DN 100) έχει ενισχυμένη φλάντζα στερέωσης H2, μηχανισμό στεγανοποίησης GGG50, βάση στήριξης GS45.
Διαθέτει μηχανισμό OPEN-CLOSE κάθετης λειτουργίας (χειρομοχλός) με στυπλιοθλίπτη και σαλαμάστρα PTFE ως στεγανοποιητικό μέσο.
Το προϊόν υπόκειται σε υδραυλικές δοκιμές και πιστοποιείται σύμφωνα με τον ADR 2007.


 DN 100
 BV4M    BV4S
 working pressure
 4 bar
   4bar
 testing pressure
 6 bar
   6 bar
 hand wheel neck
 metallic    stainless steel

Επιλογές

1. Μεταλλικά βυτία

2. Ανοξείδωτα βυτία

TOPTOP