Αντιεκρηκτικά Αντλητικά Συγκροτήματα

Αντιεκρηκτικά Αντλητικά ΣυγκροτήματαΟι πτερυγιοφόρες και γραναζωτές αντλίες τοποθετούνται σε σειρά, με ηλεκτρομειωτήρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο αντλητικό συγκρότημα.Τα αντλητικά είναι πλήρως αντιεκρηκτικά συνοδευόμενα απο τα αντίστοιχα πιστοποιητικα Συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και διαθέτουν πιστοποίηση ΑΤΕΧ CE.Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογες που γίνονται σε επικίνδυνες για έκρηξη ατμόσφαιρες όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτίων, βιομηχανίες κτλ.

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

product picture

PSWP2xxx


Αντιεκρηκτικότητα 

  II 2 GD c T4 125 oC

Περιγραφή

Αντλία πτερυγιοφόρα 2” ΑΤΕΧ
Ηλεκτροκινητήρας 3HP ATEX
Μειωτήρας 600Rpm ΑΤΕΧ
Φλάντζες με μούφες
Τραπέζι στήριξης με σκελετό

 pump size
2''
 2.5''  3''
 lpm  380  600  1000
 rpm  600  600  600
Kw
 2.2  4  7.5
 bar  8  8  8
oC  125  125  125

Επιλογές

Brochure Τοποθέτηση τροχών,σταθεροί και περιστρεφόμενοι με φρένο

Brochure TCS μετρητές καυσίμου

Brochure Φίλτρο καυσίμου

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ

product picture

PSWP2xxx


Αντιεκρηκτικότητα 


  II 2 GD c T4 125 oC

Περιγραφή

Αντλία πτερυγιοφόρα 2” ΑΤΕΧ
Ηλεκτροκινητήρας 3HP ATEX
Μειωτήρας 600Rpm ΑΤΕΧ
Φλάντζες με μούφες
Tραπέζι στήριξης με σκελετό
Start-Stop με 7m καλώδιο ΑΤΕΧ
Kυτίο με θερμικά προστασίας ΑΤΕΧ
Εύκαμπτος σωλήνας καλωδίου ΑΤΕΧ
Ταχυσύνδεσμοι με κλείστρο και ουρά
Kαλώδιο σύνδεσης με βιομηχανικό φις


 pump size
2''
 2.5''  3''
 lpm  380  600  1000
 rpm  600  600  600
Kw
 2.2  4  7.5
 bar  8  8  8
oC  125  125  125

Επιλογές

Brochure Ελαστικός σωλήνας κατάθλιψης με βάνα

Brochure Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής

Brochure Φίλτρο

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ

product picture

PSWP2xxx


Αντιεκρηκτικότητα 


  II 2 GD c T4 125 oC

Περιγραφή

Αντλία πτερυγιοφόρα 2” ΑΤΕΧ
Ηλεκτροκινητήρας 3HP ATEX
Μειωτήρας 600Rpm ΑΤΕΧ
Φλάντζες με μούφες
Τραπέζι στήριξης με σκελετό
Start-Stop με 7m καλώδιο ΑΤΕΧ
Κυτίο με θερμικά προστασίας ΑΤΕΧ
Εύκαμπτος σωλήνας καλωδίου ΑΤΕΧ
Ταχυσύνδεσμοι με κλείστρο και ουρά
Καλώδιο σύνδεσης με βιομηχανικό φις
Μετρητής 2” ΑΤΕΧ
Φίλτρο
Αεροδιαχωριστής
Μηχανικό καταγραφικό Veeder Root
με 5 μηδενιζόμενα & 8 μη μηδενιζόμενα ψηφία

 pump size
2''
 2.5''  3''
 lpm  380  600  1000
 rpm  600  600  600
Kw
 2.2  4  7.5
 bar  8  8  8
oC  125  125  125

Επιλογές

Brochure Τοποθέτηση τροχών,σταθεροί και περιστρεφόμενοι με φρένο

Brochure Ελαστικός σωλήνας κατάθλιψης με βάνα

Brochure Φίλτρο

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

product picture

PSWP2xxx


Αντιεκρηκτικότητα 

  II 2 GD c T4 125 oC

Περιγραφή

Αντλία πτερυγιοφόρα 2” ΑΤΕΧ
Ηλεκτροκινητήρας 3HP ATEX
Μειωτήρας 600Rpm ΑΤΕΧ
Φλάντζες με μούφες
Τραπέζι στήριξης με σκελετό
Start-Stop με 7m καλώδιο ΑΤΕΧ
Κυτίο με θερμικά προστασίας ΑΤΕΧ
Εύκαμπτος σωλήνας καλωδίου ΑΤΕΧ
Ταχυσύνδεσμοι με κλείστρο και ουρά
Καλώδιο σύνδεσης με βιομηχανικό φις
Μετρητής 2” ΑΤΕΧ
Φίλτρο
Αεροδιαχωριστής
Μηχανικό καταγραφικό Veeder Root
με 5 μηδενιζόμενα & 8 μη μηδενιζόμενα ψηφία
Ελαστικός σωλήνας κατάθλιψης 7m
Βάνα 2”
Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης
4m ενισχυμένος
Βαλβίδα αντεπιστροφής 2”

 pump size
2''
 2.5''  3''
 lpm  380  600  1000
 rpm  600  600  600
Kw
 2.2  4  7.5
 bar  8  8  8
oC  125  125  125

Επιλογές

Brochure Τοποθέτηση τροχών,σταθεροί και περιστρεφόμενοι με φρένο

Brochure Φίλτρο

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

product picture

PSBGPxx


Αντιεκρηκτικότητα 


  II 2 GD c T4 125 oC

Περιγραφή

Αντλία γραναζωτή 1.5''-4'' ΑΤΕΧ
Ηλεκτροκινητήρας 3-15HP ATEX
Μειωτήρας 600Rpm ΑΤΕΧ
Φλάντζες με μούφες
Τραπέζι στήριξης με σκελετό

 pump size
 1''  1.5''  3''  4''
 lpm  75 150
600
 800
 rpm  900 600
 600  600
 kw 1.1
2.2
 7.5 9.2
 bar  8  8  8  8
 oC 125
 125  125  125

Επιλογές

Brochure TCS εμβολοφόρος μετρητής παχύρρευστων υλικών

Brochure Αντιεκρηκτικό κυτίο με αστεροτρίγωνο

Brochure Ελαστικός σωλήνας κατάθλιψης με βάνα

Brochure Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής

TOPTOP