Αντλητικά συγκροτήματα

emikam_logo_n

Οι πτερυγιοφόρες και γραναζωτές αντλίες τοποθετούνται σε σειρά, με ηλεκτρομειωτήρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο αντλητικό συγκρότημα.


Τα αντλητικά είναι πλήρως αντιεκρηκτικά συνοδευόμενα απο τα αντίστοιχα πιστοποιητικα Συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και διαθέτουν πιστοποίηση ΑΤΕΧ CE. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογες που γίνονται σε επικίνδυνες για έκρηξη ατμόσφαιρες όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτίων, βιομηχανίες κτλ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο