Η εταιρία μας

3large

Εγκαταστάσεις

Τα τελευταία 8 χρόνια η ΕΜΗΚΑΜ PUMPS έχει δημιουργήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει, νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η εταιρία στεγάζει όλες τις δραστηριότητες της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2000 m2 στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου στην Θεσσαλονίκη.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας αποτελούνται από :

xoros1

1. Τον χώρο παραγωγής
2. Τα γραφεία
3. Τον χώρο υποδοχής
4. Την αποθήκη
5. Το βαφείο
6. Το δοκιμαστήριο
7. Τα αποδυτήρια
8. Το εστιατόριο

Μετάβαση στο περιεχόμενο